#

Trang Pham Thuy

Brand Manager tại Golden Gate Restaurant Group

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực Mentoring

Phát triển bản thân: Phát triển kỹ năng mềm
Định hướng nghề nghiệp: Marketing

Giới thiệu bản thân

Marketing Perspectives
- Business and Concept
- Branding and Communication

Kinh nghiệm làm việc

 • Brand Manager

  Golden Gate Restaurant Group

  10/2017 - Hiện tại
 • Marketing Assistant

  Markus Agency

  07/2016 - 07/2017

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University Hanoi

  International Economics

  GPA: 3.45/4.00

  08/2013 - 08/2017

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  "Giảng đường minh bạch" Project

  Core-team member

  A project to raise awareness for students who study in Hanoi and concern about transparency in schools

  08/2014 - 02/2016

Tên giải thưởng

 • Marketing On Air – 2nd place

  03/2016
 • Big Idea Challenge – 3rd place

  12/2015

Kỹ năng & chứng chỉ

Team Management