#

Lê Công Thành

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Management Trainee tại British American Tobacco

Chưa có đánh giá
5

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Supply Chain

Giới thiệu bản thân

BAT Global Graduate Program 2019

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee

  British American Tobacco

  10/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • RMIT

  International Business

  05/2017 - 12/2019

Hoạt động ngoại khóa

 • Marketing Challengers 2019

  Participant

  Top 5

Tên giải thưởng

 • CMO Think & Action 2019

  Top 7

Kỹ năng & chứng chỉ

Stakeholder management