#

Nguyễn Thanh Huyền

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 31/12/2021

Management Trainee - Human Resources tại Carlsberg Vietnam

Chưa có đánh giá
14

Lĩnh vực cố vấn

Ứng tuyển các chương trình: Management TraineeExchange/trao đổi sinh viên
Định hướng nghề nghiệp: Nhân sự

Giới thiệu bản thân

I am a feminist: "a person who believes in social, political and economical equality of the sexes":)

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Trainee - Human Resources

  Carlsberg Vietnam

  08/2019 - Hiện tại
 • Intern - Human Resources

  Suntory Pepsico

  04/2019 - 07/2019
 • Project Assistant

  International Center - Vietnam Veterans of American Foundation

  06/2017 - 08/2017
 • Business Development Officer

  Ambius Design School

  11/2015 - 01/2016

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Business Administration

  GPA: 3.6

  09/2015 - 07/2019
 • Paderborn University, Germany

  International Business Administration

  08/2017 - 03/2018
 • Hanoi Amsterdam High School

  Literature

  06/2012 - 06/2015

Hoạt động ngoại khóa

 • International Spring Program (Tohoku University, Japan)

  Participant

  03/2018 - 03/2018
 • Marketing Club (FTU)

  Vice head of Public Affairs Department

  10/2015 - 02/2017
 • Lamode (Fashion Show)

  Organizer

  05/2016 - 07/2016

Tên giải thưởng

 • Amcham Scholar 2019

  12/2019
 • ERASMUS+ Scholarship

  A full grant provided by Erasmus + EU to cover all fees for an exchange program at Paderborn University, Germany during the winter semester of 2017-2018

  09/2017

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS (2015)