#

Hà Ngọc Thảo

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 15/01/2022

Sales And Marketing Specialist tại Concepcion Industries Full-time

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Sales

Giới thiệu bản thân

Chia sẻ kiến thức tối đa đến mọi người

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Sales And Marketing Specialist

  Concepcion Industries Full-time

  01/2019 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Founder

  Tiếng Pháp cho người bắt đầu

  01/2014 - 01/2019

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor's Of Business Administration and Management

  01/2011 - 01/2015

Kỹ năng & chứng chỉ

Sales & Marketing

Sales Management

Media Sales

Direct Sales

Marketing