#

Du Nguyenvan

fMENTORING

Partner tại Satom Venture Studio

17

Chương trình mentoring của Du Nguyenvan

Giới thiệu bản thân

Entrepreneur
Web3 builder

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Partner

  Satom Venture Studio

  03/2022 - Hiện tại
 • Founder & CEO

  Kryptos Media

  12/2021 - Hiện tại
 • Head Of Marketing

  Ambros Technology Pte Ltd

  10/2021 - 03/2022
 • Co-Founder & CEO

  Palos Institute

  03/2020 - 10/2021
 • Business Development Manager

  Vinmec Healthcare System

  01/2019 - 01/2020
 • Sales and Marketing Manager

  Vinmec Healthcare System

  06/2018 - 02/2019
 • Chief Operating Officer

  ViCare Corporation

  02/2017 - 06/2018
 • Head Of Business Analysis

  ViCare Corporation

  10/2015 - 03/2017
 • Finance Manager

  AIESEC

  08/2014 - 08/2015

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Not disclose

  08/2012 - 06/2016

Kỹ năng & chứng chỉ

Microsoft Office

Teamwork

Customer Service

Financial Analysis

Research

English

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm