DNU

HỆ SINH THÁI HỌC TẬP 6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI GIÚP SINH VIÊN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÀ HẠNH PHÚC TRONG QUÁ TRÌNH THEO HỌC TẠI TRƯỜNG Sứ mệnh của trường Đại học Đại Nam là: “Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt”. Để hiện thực hóa Sứ mệnh đó, Đại học Đại Nam đã xây dựng hệ sinh thái học tập cho sinh viên tập trung vào 06 giá trị cốt lõi giúp sinh viên đạt chuẩn năng lực, phát triển toàn diện và hạnh phúc trong quá trình theo học tại Nhà trường.

Lĩnh vực

Giáo dục

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Quy mô nhân sự

100 người

Liên hệ

Điện thoại: (024) 35577799

Về DNU:

Trường Đại học Đại Nam được hình thành và hoạt động theo Quy chế trường đại học tư thục theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Dù chỉ mới thành lập không lâu nhưng trường hiện tổ chức đào tạo 18 ngành trình độ đại học ở 4 Khối ngành gồm Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội & nhân văn và 5 ngành ở trình độ sau ĐH.

Mạng lưới chuyên gia DNU Alumni

DNU Alumni là cộng đồng kết nối, kế thừa và phát triển hoạt động của các thế hệ học viên của Trường Đại học Đại Nam là những thầy cô kì cựu, những cựu sinh viên hoặc sinh viên tài năng đang hoạt động tại đa dạng các lĩnh vực.

4

Mentor

6

Giờ cố vấn

5

Đánh giá

56

Lượt theo dõi