#

Khang Nguyễn

Giám đốc chi nhánh tại Công ty Vạn Luật

Chương trình mentoring của Khang Nguyễn

Giới thiệu bản thân

Tư vấn luật cho người đứng đầu của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh; tư vấn xin cấp giấy phép con cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc

 • Giám đốc chi nhánh

  Công ty Vạn Luật

  Điều hành và phát triển chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

  07/2020 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Luật học

 • favicon_icon

  Học viên tư pháp

  Luật sư

  Học chứng chỉ hành nghề luật sư

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ - Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phó chủ nhiệm

  Phụ trách nhân sự - tài chính của câu lạc bộ

Kỹ năng & chứng chỉ

Hành nghề luật sư

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm