ABG

Viện Lãnh đạo ABG là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối, xây dựng các thế hệ lãnh đạo trẻ có năng lực, tầm nhìn và ý chí vượt trội

Lĩnh vực

Đào tạo, Nhân sự

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Quy mô nhân sự

10 người

Liên hệ

- Hotline: 098.388.4546
- Website: https://abg.edu.vn/

Về ABG:

Viện Lãnh đạo ABG là một tổ chức giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm nuôi dưỡng và phát triển các thế hệ lãnh đạo. Thông qua việc kết nối những thế hệ lãnh đạo, ABG mong muốn giúp các bạn trẻ mở rộng tầm nhìn, trau dồi năng lực lãnh đạo, thúc đẩy chia sẻ và hợp tác để phát triển bản thân, dẫn dắt đội nhóm và chuẩn bị cho hành trình dấn thân trở thành nhà lãnh đạo.

Mạng lưới chuyên gia ABG Alumni

ABG Alumni là cộng đồng kết nối, kế thừa và phát triển hoạt động của các thế hệ học viên của Viện lãnh đạo ABG là những bạn trẻ tài năng đang hoạt động tại đa dạng các lĩnh vực.
Website: https://abgalumni.com/

4

Mentor

6

Giờ cố vấn

5

Đánh giá

56

Lượt theo dõi

Sự kiện

Hà Nội
Ngày đăng: 9 tháng trước