#

Đỗ Hương

fMENTORING

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Đại học Ngoại thương

  Ngân hàng - Tài chính quốc tế

  07/2022 - 07/2024

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  FTU FORUM

  Member of Media and Communications Department

  07/2022 - 07/2022

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm