#

To Nam Phuong

EVP tại FPT Television – FPT Play

1

Chương trình mentoring của To Nam Phuong

Giới thiệu bản thân

Phuong’s understanding is much strong in content acquisition, business development, partnership and authority connectivity. Phuong also has depth understanding in Telco industry both in Domestic (enterprise) and Global market.

Kinh nghiệm làm việc

 • EVP

  FPT Television – FPT Play

 • Director of International Relation Department

  FPT Telecom

 • Managing Director

  FPT Television – FPT TV

 • Chairwoman

  FPT Telecom International (FTI) – leading Company under FPT Telecom.

  FTI had been one of top revenue ranking in FPT Group and FPT Telecom.

 • Head of International Cooperation Department

  EVN Telecom - Company of Vietnam Electricity Group

 • Vice Director

  Viễn thông Điện lực EVN Telecom

Quá trình học tập

 • Hanoi National University

  ĐH Xã hội và Nhân văn

 • Singapore Polytechnic

  System Analytics and System designs

 • University of Hawaii - FSB

  MBA

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm