#

Hung Quoc

Chuyên gia quản lý hoạt động liên tục tại Disaster Recovery Institution International

4

Chương trình mentoring của Hung Quoc

Giới thiệu bản thân

Tôi là một Chuyên gia Quản lý hoạt động liên tục (Business Continuity Professional) thuộc tổ chức Dự phòng thảm hoạ thế giới (Disaster Recovery Institution International). Đồng thời, tôi là Chuyên gia đánh giá ISO 22301:2019 về BCMs.

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực Quản lý rủi ro được 10 năm, từ 2012; và có kinh nghiệm về xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Hệ thống Quản lý rủi ro, Hệ thống Quản lý hoạt động liên tục.

Tôi hi vọng sẽ gặp được bạn trẻ nào có quan tâm đến ngành đặc thù này.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Chuyên gia quản lý hoạt động liên tục

  Disaster Recovery Institution International

  Tôi đã hỗ trợ, tư vấn, đào tạo cho các tổ chức trong việc xây dựng Hệ thống Quản lý rủi ro và Hệ thống Quản lý hoạt động liên tục BCMs: One Mount Group, FPT Software, Eway, Fotex

  Ngoài ra, tôi đã tổ chức chia sẻ/đào tạo miễn phí về Quản lý rủi ro và BCMs cho hơn 50 người ở nhiều vai trò và tổ chức khác nhau

  08/2018 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Trưởng Bộ phận

  Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS

  Trưởng Bộ phận Quản lý rủi ro

  10/2017 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Nhân viên cao cấp

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  Chuyên viên chính Quản lý rủi ro

  08/2012 - 08/2017

Quá trình học tập

 • Đại học Kinh tế Quốc dân

  Tài chính Ngân hàng

  Chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao Tài chính Ngân hàng k49

  09/2007 - 09/2011

Kỹ năng & chứng chỉ

Chuyên gia Quản lý hoạt động liên tục

Certified Business Continuity Professional

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22301:2019

IRCA Certified BCMs ISO 22301:2019 Auditor

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm