#

Nguyễn Thị Ngân

VNU-IS Mentoring

Nhân viên tại Cafe Nắng

34

Chương trình mentoring của Nguyễn Thị Ngân

Giới thiệu bản thân

Nguyễn Thị Ngân

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Nhân viên

  Cafe Nắng

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Khoa quốc tế Đại học quốc gia Hà Nội

  Song bằng quản lý

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  CLB tình nguyện

  Thành viên

Tên giải thưởng

 • N/A

Kỹ năng & chứng chỉ

Aptis B2

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm