#

Duc Ngo

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Human Resources Executive - Recruitment Team tại Shopee

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Nhân sự
Ứng tuyển các chương trình: Management Trainee

Giới thiệu bản thân

Với gần 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự Agency và Nội bộ. Tôi có cái nhìn tổng quan về bức tranh về con đường sự nghiệp trong mảng nhân sự và đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực tuyển dụng. Hy vọng có thể hỗ trợ, giao lưu cùng các bạn sinh viên và quan trọng hơn cả là đem lại giá trị xứng đáng cho lộ trình phát triển của các bạn trẻ.

Kinh nghiệm làm việc

 • Human Resources Executive - Recruitment Team

  Shopee

  - Xây dựng chiến lược tuyển dụng cho văn phòng Shopee Hà Nội
  - Tuyển dụng tập trung số lượng lớn với kế hoạch tuyển hơn 200 nhân viên trong 6 tháng
  - Hỗ trợ, xây dựng hình ảnh công ty tới các trường đại học
  - Tham gia xây dựng, hoạch định kế hoạch tuyển dụng cho chương trình tuyển dụng GLP - Shopee

  09/2020 - Hiện tại
 • IT Specialist- Recruitment Consultant

  One Arrow Consulting

  - Kinh nghiệm tuyển dụng Mass
  - Thành lập team tuyển dụng IT
  - Xây dựng chương trình đào tạo kiến thức tuyển dụng IT market
  - Mở rộng thị trường và tiếp cận tới 10,000 ứng viên trong 2 tháng đầu
  - Tuyển dụng vị trí thành công ngay trong tháng làm việc đầu tiên mở rộng thị trường
  - Xây dựng phương án, chiến lược mở rộng nguồn ứng viên và khách hàng

  01/2018 - 09/2020

Quá trình học tập

 • Univesity of Bedfordshire

  Business Administration

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  University of Bedfordshire

  Volunteer

  Survey Engineer