#

Cao Xuân Đô

fMENTORING

Purchasing Manager tại Northstar

Chương trình mentoring của Cao Xuân Đô

Giới thiệu bản thân

-> Trader -> Photorapher -> Purchaser
Uy tín, nói 1 là 1, nói 2 là 2!

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Purchasing Manager

  Northstar

  01/2017 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Procurement Manager

  Northstar

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  External Economics

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Sio Photography

  Thợ ảnh

  Thợ ảnh dạo trong nhiều năm

  01/2011 - 12/2022

Tên giải thưởng

 • Thợ ảnh có tâm tại Sio

  Thợ ảnh có tâm tại Sio

  11/2022

Kỹ năng & chứng chỉ

Management

Leader

TOEIC

810- 2014
860 - 2020

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm