#

Nguyễn Hải Trường An

Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ sinh viên tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - UMT

1

Chương trình mentoring của Nguyễn Hải Trường An

Giới thiệu bản thân

"Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị" E. A.

Kinh nghiệm làm việc

 • Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ sinh viên

  Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - UMT

  Điều phối hoạt động chung của 2 đơn vị Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Dịch vụ sinh viên

  11/2022 - Hiện tại
 • Giám đốc Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

  Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)

  - Xây dựng chiến lược truyền thông và tư vấn tuyển sinh cho Trường,
  - Thiết kế kế hoạch hoạt động năm về truyền thông và tư vấn tuyển sinh,
  - Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ

  10/2016 - 11/2022
 • Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

  Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm về học bổng, việc làm, huấn luyện kỹ năng, quan hệ doanh nghiệp
  - Tổ chức các ngày hội tuyển dụng việc làm, ngày hội thực tập
  - Thực hiện hồ sơ vận động tài trợ
  - Báo cáo viên về thực hiện hồ sơ học bổng, kỹ năng mềm cho sinh viên

  04/2012 - 09/2016
 • Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

  Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm về học bổng, việc làm, huấn luyện kỹ năng, quan hệ doanh nghiệp
  - Tổ chức các ngày hội tuyển dụng việc làm, ngày hội thực tập
  - Thực hiện hồ sơ vận động tài trợ
  - Báo cáo viên về thực hiện hồ sơ học bổng, kỹ năng mềm cho sinh viên

  04/2012 - 09/2016

Quá trình học tập

 • University of Stirling

  Master - Media and Communication Management

  07/2016 - 11/2018

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm