#

Van Anh Nguyen

Quản lý đào tạo tại CodeGym Online

Chương trình mentoring của Van Anh Nguyen

Giới thiệu bản thân

Quản lý đào tạo tại CodeGym Online - Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại CodeGym
Giảng viên đào tạo các khóa học STEM Robotic, Lập trình cơ bản cho học sinh, sinh viên
Chuyên viên hướng nghiệp cho học sinh THPT, Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Quản lý đào tạo

  CodeGym Online

  12/2022 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Trưởng phòng đào tạo

  Viện Công nghệ thông tin và truyền thông ITPLUS

  Tổ chức, vận hành đào tạo
  Thiết kế chương trình đào tạo chuyên ngành CNTT, truyền thông đa phương tiện

  09/2019 - 11/2022

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

  Thạc sĩ Khoa học máy tính

  10/2003 - 01/2007
 • favicon_icon

  Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Cử nhân Tin học

  09/1997 - 07/2001

Kỹ năng & chứng chỉ

Nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên chuyên ngành phần mềm, cơ sở dữ liệu, STEM Robotics

Chuyên viên giáo dục hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT
Hướng nghiệp cho sinh viên khối ngành CNTT

Train the Trainer

Đào tạo kỹ năng giảng dạy, phương pháp thiết kế xây dựng bài giảng Elearning, STEM cho giáo viên, doanh nghiệp

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm