#

Nhi Ngoc Vo

Owner & Business Manager tại Zoya Lifestyle Company Limited

Chương trình mentoring của Nhi Ngoc Vo

Giới thiệu bản thân

Business manager with 7+ years of experience in owned-business, local startup, global unicorn, and multinational corporation.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Owner & Business Manager

  Zoya Lifestyle Company Limited

  01/2022 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Assistant Business Manager

  Klook Travel Technology

  07/2019 - 10/2021

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  RMIT University | Saigon - Melbourne

  Professional Communication

  01/2013 - 12/2016

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm