#

Tran Thuy Dung

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Brokerage Manager tại Tan Viet Securities JSC (Chứng khoán Tân Việt)

Chưa có đánh giá
2

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Chứng khoán

Giới thiệu bản thân

Every Challenge is an Opportunity

Kinh nghiệm làm việc

 • Brokerage Manager

  Tan Viet Securities JSC (Chứng khoán Tân Việt)

  Top 10 Best Seller 2020

  08/2017 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Banking & Finance

  Very good Degree

  08/2013 - 07/2017
 • Trường THPT Chuyên ĐH Vinh

  Chuyên Toán

  09/2010 - 05/2013

Hoạt động ngoại khóa

 • CLB Nhà Ngân hàng tương lai Đại học ngoại thương - FBN

  Phó ban Đối ngoại

  Gen 1 FBN

  09/2015 - 12/2020
 • Tổ chức hợp tác thanh niên Việt Nam - VYCO

  Thành viên ban Đối ngoại

  Chương trình V-Diplomat

  09/2015 - 03/2016
 • CLB Thể thao FSC

  Phó ban Thông tin Đối Ngoại

  04/2014 - 08/2015

Tên giải thưởng

 • Best Seller Sale Force Bond 2020

  08/2020
 • Học bổng khuyến khích học tập

  06/2016

Kỹ năng & chứng chỉ

MOS Excel 1000

CFA level 1