#

Thảo Trịnh

fMENTORING

Operation Leader tại Mentori JSC.

1 mentee
1 h
5.0/5
24

Chương trình mentoring của Thảo Trịnh

Giới thiệu bản thân

Bonjour, je suis une belle fille ^^

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Operation Leader

  Mentori JSC.

  Job description:
  - Manage Customer Success Team to implement CS plan and achieve the target.
  - Work collaboratively with other departments to develop and implement monthly, quarterly, and yearly sales strategies to generate new business.
  - Manage the company's customer database.
  - Proposing and developing mentoring programs, promotion for customers.
  - Suggests ideas to improve services/ products regarding clients’ responses.

  05/2021 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Economics External

  GPA: 3.3/4

  08/2021 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • Club of French

  President

  • Managed the recruitment and training sessions for new members and internal activities organized by the club.
  • Managed contents of "Expédition Francophone 2020" - an annual competition about french-speaking countries' culture knowledges, attracted more than 350 participants every year.
  • Project leader of «Talk show – PrépaDELF PrépaDALF PrépAvenir» – the newest format event and “Gameshow – Autour du Monde: Virtualisation”.

  07/2020 - 07/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

Team-working

MOS WORD và EXCEL 2016

DELF B2 Junior

Thứ 3, 18-01-2022

Nice to talk with Thảo.

Đánh giá từ Mentor

Nguyễn Thị Thu Trang
Senior Product Owner tại Công ty Cổ phần One Mount Distribution

Thứ 3, 07-12-2021

Trong buổi cố vấn Thảo cần cố gắng tương tác nhiều hơn với mentor nhé. Ví dụ đặt câu hỏi nhiều hơn. Do lần này cũng là lĩnh vực mới nên việc có nhiều điều chưa hiểu để đặt câu hỏi là có thể thông cảm được, tuy nhiên chị hy vọng có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Thảo trong các buổi sau này. :D

Đánh giá từ Mentor

Nguyễn Thị Thu Trang
Senior Product Owner tại Công ty Cổ phần One Mount Distribution

Có thể bạn quan tâm