#

Thanh Huyền

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

Studious, sociable and responsible

Kinh nghiệm làm việc

 • Content Leader/Trainer

  Quỹ Phát triển Thanh niên (FYE)

  09/2020 - 01/2021
 • Content Marketing Intern

  IDD Corporation

  07/2019 - 12/2019

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Trade

  GPA (current): 3.35/4.00

  08/2018 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • Culture Around The World Project

  Head of European Culture Department

  06/2020 - 12/2020
 • Marketing Club of Foreign Trade University

  Head of External Affairs Department

  11/2019 - 12/2020

Kỹ năng & chứng chỉ

Microsoft Office

Leadership

Teamwork

Work Independently