#

Na Phan

fMENTORING

Supply Planner tại Bosch Vietnam

Chương trình mentoring của Na Phan

Giới thiệu bản thân

Supply Planner at Bosch Vietnam

Kinh nghiệm làm việc

 • Supply Planner

  Bosch Vietnam

  06/2022 - Hiện tại
 • Material Requirement Planning Executive at Suntory PepsiCo Vietnam

  Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

  06/2019 - 06/2022
 • Resource Management Planning

  Nestle Vietnam

  01/2018 - 06/2019

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  External Economics

  01/2013 - 01/2017

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm