#

Linh Nguyễn (Elise)

fMENTORING

Solution Consultant tại FPT Information System

Chương trình mentoring của Linh Nguyễn (Elise)

Giới thiệu bản thân

Banking Technology Consultant

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Solution Consultant

  FPT Information System

 • favicon_icon

  Business Analyst

  KOMTEK CORP

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor's degree, Internation Economics

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm