#

DUC TOAN Ly

MCC Label tại Country Sales Manager

Chương trình mentoring của DUC TOAN Ly

Giới thiệu bản thân

Leading with passion, engage and developing people.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  MCC Label

  Country Sales Manager

  11/2018 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Business Development Manager

  Tetra Pak

  11/2017 - 10/2018
 • favicon_icon

  Business Development Manager

  Pemara labels Vietnam

  Awards: at Pemara labels VN
  - High performance of the year 2011, 2012
  - Salesperson of the year 2013
  - Best new products development 2014

  04/2010 - 10/2017

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  E-MBA, United Business Institutes

  Master of Business Administration (M.B.A.), Business Administration and Management, General

  01/2012 - 01/2013

Kỹ năng & chứng chỉ

Business Development

Sales Management

Team Leadership

Account Management

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm