#

Nguyen Lan Huong

fMENTORING

Manager - Category Management Lazada tại Lazada

Chương trình mentoring của Nguyen Lan Huong

Giới thiệu bản thân

Manager - Category management - Lazada

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Manager - Category Management Lazada

  Lazada

  09/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Channel and Category Development Assistant Manager

  Unilever

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor's degree, International Business Economics

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm