#

Phùng Hoài Thương

Chưa có đánh giá

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    Trường Đại học Ngoại Thương

    Kinh tế Đối Ngoại

    10/2020 - Hiện tại

Kỹ năng & chứng chỉ

Ielts