#

Vũ Nguyễn Hiếu Anh

Big4 Mentor

Analyst tại Deloitte Consulting Vietnam

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Management ConsultingBusiness Analyst
Phát triển bản thân: Học tập
Ứng tuyển các chương trình: Ứng tuyển vào Big4

Giới thiệu bản thân

Hieu Anh is an Analyst at Deloitte Consulting Vietnam. Prior to joining Deloitte, he worked for KPMG Vietnam. Hieu Anh also lived abroad in the US for 4+ years before returning back to Vietnam.

Kinh nghiệm làm việc

 • Analyst

  Deloitte Consulting Vietnam

  05/2021 - Hiện tại
 • Associate

  KPMG Vietnam

  08/2020 - 04/2021

Quá trình học tập

 • Portland State University

  Management

  3.83

Hoạt động ngoại khóa

 • VNHR

  Contributor

Kỹ năng & chứng chỉ

Ielts

8.0