#

Nguyễn Khắc Anh Tuấn

Big4 Mentor

Consultant tại Deloitte Consulting Viet Nam

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Management Consulting
Phát triển bản thân: Học tập
Ứng tuyển các chương trình: Du học (Đại học, thạc sĩ...)Ứng tuyển vào Big4

Giới thiệu bản thân

Tuan is a Deloitte professional who has more than 2 years of experience in the professional service environment. His specialist is consulting on business management for financial management and control, and logistics. During the last 2 years, he has delivered successfully SAP S/4 HANA projects for companies in Viet Nam across industries from FMCG to Distribution.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Consultant

  Deloitte Consulting Viet Nam

  Success delivery multi SAP S/4 HANA projects

  07/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Edith Cowan University

  Finance

  07/2014 - 10/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Không

  Không

  07/2021 - 07/2021

Tên giải thưởng

 • Không

  07/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

Consulting SAP S/4 HANA: Specialist MM, FICO

Consulting Financial Management

Rise With SAP