#

Vũ Trọng Cao Trí

5.0/5

Kinh nghiệm làm việc

 • Account Trainee

  T&A Ogilvy

  07/2022 - 11/2022

Quá trình học tập

 • Đại học Tài chính - Marketing

  Quản Trị Kinh Doanh

  GPA: 3.48

  08/2019 - 10/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • NYDO VIETNAM

  Core team/communication

  - Develop and perfect communication skills such as using software: Ps, Ai, Pr,..
  - Set up a communication plan
  - Organize and manage communication for projects
  • Nghe Tinh Youth Summit
  • Young Innovation Seed Camp
  • Toi Va Dai Hoc - Tovadaho
  • etc

  07/2017 - 09/2022
 • Dynamic UEH

  Communication member

  08/2019 - 09/2021
 • H2P - HongLinh High school Production

  Founder

  - Human resources management
  - Coordination of activities
  - Planning your development vision
  - Training and developing communication skills

  10/2018 - 08/2019
 • favicon_icon

  Vietnam Youth Summit 2019

  Member

  - Participate in training and developing knowledge and skills for environmental protection and sustainable development (SDGs)
  - Video Producer

  08/2019 - 08/2019

Tên giải thưởng

 • Top 4 Finalists Marketing On Air 2022 - (Top 2 SAMSUNG)

  top 4 team with the best solution for SAMSUNG among more than 800 teams participating

  12/2022
 • Top 18 individuals Semi-finalist Bản Lĩnh Marketer - (Top 9 Veyo)

  top 18 individuals with the best solution for Veyo (vinasoy) among more than 1200 individuals participating

  09/2022
 • VTC Academy Talent Scholarship 2022

  4th prize in the competition for talent scholarships for digital marketing

  06/2022
 • Top 6 team Finalist of Marketing Hive 2022 - Marketing Competition

  A marketing competition held for university students in Vietnam to come up with a marketing plan for sponsors: COOLMATE

  05/2022
 • RUNNER-UP of In Your Eyes 2022 - Communication Marketing Competition

  A marketing competition was held for university students in Vietnam to come up with a marketing plan for: GENDER FORM

  05/2022
 • Third Prize of Digital Creatory 2022 - Digital Marketing Competition

  A marketing competition held for university students in Vietnam to come up with a marketing plan for sponsors: Tropical Trekking

  05/2022
 • Scholarship encourages studying 2/3 semesters

 • Scholarships Light up the dream of 100% of the tuition

  University of Finance - Marketing

Kỹ năng & chứng chỉ

Multimedia, Leadership, Teamwork

Using media software: Ps; Ai; Ps; Ae; Lr
Photography

Thứ 7, 02-07-2022

Cao Trí là một bạn trẻ có nhận thức rõ ràng về thế mạnh của bản thân và biết mình muốn gì. Buổi chia sẻ chủ yếu về kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân trong công việc Marketing. Hy vọng có thể giúp em có góc nhìn rõ hơn về các thắc mắc của mình trên con đường sắp tới

Đánh giá từ Mentor

Trần Nhật Nghi
Senior Growth Marketing tại ZaloPay

Có thể bạn quan tâm