#

Nghi Vinh

fMENTORING

Officer, Automotive Original Equipment Service Supply tại Bosch Vietnam

Chương trình mentoring của Nghi Vinh

Giới thiệu bản thân

Officer, Automotive Original Equipment Service Supply at Bosch Vietnam

Kinh nghiệm làm việc

  • favicon_icon

    Officer, Automotive Original Equipment Service Supply

    Bosch Vietnam

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    Foreign Trade University

    Bachelor's degree, International Business

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm