#

Ngọc Anh Lại Lưu

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Logistics and Supply Chain Management

  09/2020 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • Logistics Studying Club

  Ho Chi Minh City

  President

  12/2020 - Hiện tại

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm