#

Nguyễn Thủy Tiên

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  National Economics Unversity

  International Business Administrator

  GPA: 3.5/4.0

  05/2020 - 05/2023

Tên giải thưởng

 • Champion of Masan Marketing Competiton 2022

  10/2022
 • Top 10 Z Marketer 2021

  10/2021
 • Top 20 Marketing Arena 2020

  09/2020

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm