#

Nguyễn Diệu Quỳnh

4.0/5

Giới thiệu bản thân

Reliable, Responsible, Open-minded, Eager to learn and work
Life Motto:
"Life is an art
Make it your masterpiece"

Kinh nghiệm làm việc

 • Intern

  WSAFE IMPACT VENTURE BUILDER

  02/2022 - 10/2022

Quá trình học tập

 • FOREIGN TRADE UNIVERSITY

  International Business and Economics

  09/2021 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • GLOBAL ECONOMICS CLUB

  Member of HR Department

  11/2021 - Hiện tại
 • Vietnam Young Logistics Talents

  Collaborator of External Department

  07/2022 - 09/2022
 • IVOLUNTEER VIETNAM

  Ambassador

  07/2021 - 08/2021
 • LALALIFE EDUCATION

  Cofounder

  09/2020 - 07/2021
 • KHOAI CHAU ENGLISH CLUB

  Former President

  04/2020 - 06/2021

Tên giải thưởng

 • TOP 30 Economic Champion

  Issued by NEU Young Economic Scientists Club

  09/2022

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS

7.0

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST EXCEL 2016

1000/1000

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORD 2016

Write Professional Emails in English by Coursera

Thứ 5, 28-07-2022

Đánh giá từ Mentor

Hoàng Thị Kiều Chi
Senior Associate, Affiliate Program tại Shopee

Có thể bạn quan tâm