#

Phạm Mai Anh

Giới thiệu bản thân

I'm Mai Anh, a 2nd-year student of Foreign Trade University Hanoi.
Feel free to connect with me via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mai-anh-231002/

Kinh nghiệm làm việc

 • English Teacher

  PISA ILC

  02/2020 - 09/2020

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University Hanoi

  External Economics

  GPA: 3.9/4.0

  09/2020 - Hiện tại

Hoạt động ngoại khóa

 • Human Resources Club

  Member of Jobs & External Affairs

  11/2020 - 01/2022

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS 7.0

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm