#

Phương Anh Nguyễn

Giới thiệu bản thân

Through different programs, mainly in External Affairs and Communication Department, I have learned project management, marketing planning, content writing, video editing and graphic designing skills. Besides, I am knowledgeable about negotiation and customer service as being responsible for networking with 10+ enterprises.

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Kinh tế Quốc dân

  Quản trị Kinh doanh quốc tế

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  HRC-NEU

  Collaborator at External Affairs Department

  11/2021 - Hiện tại

Kỹ năng & chứng chỉ

MOS WORD & EXCEL 2020

IELTS

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm