#

Nguyễn Hoài Hương

Senior Account tại Công ty VCCorp

9

Chương trình mentoring của Nguyễn Hoài Hương

Giới thiệu bản thân

Hello, everyone! It’s a pleasure meeting you today. Let me talk about myself. I’m Nguyễn Hoài Hương. I have nearly 8 years experience working as a senior account leader at one of the top company. I believe what makes me stand out from other digital marketers is my creativity and trend sensitivity. I have always put my heart and soul into work in order to promote the company’s image to more customers.

Kinh nghiệm làm việc

 • Senior Account

  Công ty VCCorp

  03/2015 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Tiếng Anh thương mại

  08/2009 - 05/2012

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Hanoi Pet Adoption

   Tình nguyện viên

  10/2015 - 08/2019

Tên giải thưởng

 • Excellent staff of the year

  2016-2018-2019

Kỹ năng & chứng chỉ

Project Management

Skills:
- Project Management
- Project Planning
- Marketing Management
- Advertising
- Creator Content
- Social Media
- Performance Marketing

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm