#

Nguyễn Văn Phúc

Talent Acquisition Specialist tại Viettel Cyber Security

1

Chương trình mentoring của Nguyễn Văn Phúc

Giới thiệu bản thân

Tôi có nhiều kinh nghiệm trong Talent Acquisition mảng Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

 • Talent Acquisition Specialist

  Viettel Cyber Security

  03/2020 - Hiện tại
 • Talent Acquisition Leader

  Cốc Cốc

  07/2019 - 03/2020
 • Talent Acquisition Specialist

  Cốc Cốc

  03/2019 - 07/2019
 • Talent Acquisition Business Partner

  TwentyCI Asia

  06/2018 - 02/2019
 • Recruitment Consultant ► ICT & Telecom Industry

  First Alliances

  03/2017 - 06/2018
 • Consultant, Executive Search and Selection

  LED Search

  04/2015 - 03/2017

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Post and Telecommunications Institute of Technology

  Information Technology

 • favicon_icon

  Courses

  .

  - Data Visualization
  - Java & Android Professional Developer
  - MCSA
  - Python - PyFML
  - SQL for Data Analytics - Datapot.vn

Kỹ năng & chứng chỉ

Recruiting

HR Consulting

Executive Search

IT Recruitment

Technical Recruiting

Project Management

Software Development

Data Management

HRIS

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm