#

Châu Nguyễn

Talent Acquisition Officer tại Viettel Cyberspace Center

3

Chương trình mentoring của Châu Nguyễn

Giới thiệu bản thân

Kinh nghiệm làm việc

 • Talent Acquisition Officer

  Viettel Cyberspace Center

  05/2022 - Hiện tại
 • IT Recruiter

  VTI

  07/2021 - 05/2022
 • Human Resources Intern

  Viettel Construction

  12/2020 - 07/2021
 • Training And Development Assistant

  VMP Academy

  06/2019 - 12/2019
 • Human Resources Associate

  Edmicro Education Co., Ltd

  12/2018 - 08/2019

Quá trình học tập

 • National Economics University, Hanoi

  Bachelor's degree, Human Resources Management/Personnel Administration, General

  Grade: 3.57/4Grade: 3.57/4
  Activities and societies: Scientific Research, NEU Volunteers ClubActivities and societies: Scientific Research, NEU Volunteers Club
  ⭐ 11/2018: I got the annual scholarships by NEU
  ⭐ 11/2020: Me and my team got the 1st prize of NEU - Vietcombank Scientific Research Contest of 2020
  ⭐ 03/2021: Got the 3rd prize of National Scientific Research Contest of 2020
  ⭐ 07/2021: I got the Bachelor's Degree in Human Resource Management, Grade: Very good (3.57/4)

 • favicon_icon

  Courses

  Training and Practice of Human Resources Management at Enterprise by OCD and National Economics University

Tên giải thưởng

 • 3rd Prize of National Scientific Research Contest 2020

 • 1st Prize of NEU - Vietcombank Scientific Research Contest of 2020

Kỹ năng & chứng chỉ

Technical Recruiting

Human Resources (HR)

Problem Solving

Interpersonal Skills

Social Media

The Internet and Computing Core Certification

International English Language Testing System - IELTS 6.5

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm