#

Trần Ngọc Quỳnh Như

VNU-IS Mentoring

Financial Specialist tại The Supra - Masan Group

38

Cố vấn này đã 257 ngày không hoạt động. Thời gian xác nhận lịch hẹn có thể lâu hơn bình thường.

Chương trình mentoring của Trần Ngọc Quỳnh Như

Giới thiệu bản thân

Be humble to learn and grow after each challenges
A trustworthy team player who befriends with diversity

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Financial Specialist

  The Supra - Masan Group

  11/2022 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Management Trainee

  TAL APPAREL

  09/2021 - 11/2022
 • favicon_icon

  Auditor

  An Viet Auditing Company Ltd

  04/2020 - 08/2021

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  International School- Vietnam National University, Hanoi

  Accounting, Auditing and Analyzing

  08/2016 - 10/2020

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Isupport - Learning Support Club

  Vice- president

  01/2017 - 09/2020
 • favicon_icon

  International School- Vietnam National University, Hanoi

  Head of Events and Logistics

  - United Asia Debating Championship 2019
  - Speak it out 2018
  - Marketing contest: Amazing race 2019
  - Asian conference simulation-VNU-IS Future leader 2018
  - ILEAD 2018-2020
  ...

  01/2018 - 04/2020

Tên giải thưởng

 • Students have excellent achievements in Youth Union Activities.

 • Student Ambassador: Standard of Knowledge 2016-2017.

 • Representative Young Face 2016-2017 and 2017-2018

 • Excellent Student of International School 2017 to 2020

 • Students have the highest academic score through the course 2017-2018

 • 1st Scholarships for school years 2016 to 2020

 • Scholarship from Japanese International Fund

 • Prize for Student Research of 2018-2019 academic year

Kỹ năng & chứng chỉ

Word, Excel, Design..

Leadership, teamwork, communication, presentation...

IELTS 6.5

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm