#

Nguyễn Hoàng Quý

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Investment Analyst tại International Finance Corporation

Chưa có đánh giá
8

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Tài chính
Phát triển bản thân: Học tập

Giới thiệu bản thân

Curious, analytical, puzzle lover. Experienced in Corporate Finance and Investment.

Kinh nghiệm làm việc

 • Investment Analyst

  International Finance Corporation

  01/2018 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Financial Analyst

  iCare Benefits

  09/2017 - 11/2017
 • Audit Associate

  EY

  12/2014 - 06/2016

Quá trình học tập

 • Vlerick Business School

  Master in Financial Management

  High Distinction

  09/2016 - 07/2017
 • Foreign Trade University

  Bachelor in International Business Economics

  Highest Distinction

  09/2011 - 07/2015

Kỹ năng & chứng chỉ

GMAT

720

CFA

CFA Charterholder