#

Phan Phương

Thực tập sinh RM tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Chưa có đánh giá

Kinh nghiệm làm việc

 • Thực tập sinh RM

  Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

  06/2021 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Nhân viên tư vấn & chăm sóc học viên

  Trung tâm anh ngữ RES

  06/2019 - 12/2019

Quá trình học tập

 • Đại học Kinh tế Quốc dân

  Tài chính doanh nghiệp

  08/2020 - Hiện tại
 • Đại học Kinh tế Quốc dân

  Kinh doanh quốc tế CLC

  08/2018 - Hiện tại
 • favicon_icon

  THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

  Tin học

  08/2015 - 05/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  YOUTH+ Community

  Member of Finance - External Relations Department

  03/2021 - Hiện tại

Kỹ năng & chứng chỉ

MOS 2013 (Word, Excel)

Excel for Finance