#

huyền anh phan

business analyst tại công ty cổ phần Pitagon

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  business analyst

  công ty cổ phần Pitagon

  12/2021 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Học Viện Tài chính

  Tài chính-Ngân hàng

  Tốt nghiệp loại khá

  09/2017 - 09/2021

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm