#

Hồ Thị Lưu Trầm

VNU-IS Mentoring

Chỉnh lý văn thư, lưu trữ. Đánh máy tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

34

Chương trình mentoring của Hồ Thị Lưu Trầm

Giới thiệu bản thân

Life is short. Always choose happiness!!!

Kinh nghiệm làm việc

 • Chỉnh lý văn thư, lưu trữ. Đánh máy

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  Sắp xếp, phân loại giấy tờ. Đưa các thông tin giấy tờ vào phần mềm của cơ quan. Được làm việc với các cô chú, anh chị có kinh nghiệm, tài giỏi. Nhờ đó cải thiện được kỹ năng văn phòng, giao tiếp.

  03/2022 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Trường Quốc Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  Hệ thống thông tin quản lý

  09/2020 - 09/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • Ban tình nguyện- Đoàn Trường Quốc Tế

  thành viên

  tham gia các hoạt động, chương trình tình nguyện lớn mà ban tổ chức. Nhờ đó, được trải nghiệm và cải thiện các kỹ năng mềm

  04/2022 - 09/2022
 • CLB ISEC- CLB Tiếng Anh Trường Quốc Tế

  thành viên

  tham gia các hoạt động, workshop về học thuật liên quan đến tiếng anh cho sinh viên Trường quốc tế , đặc biệt là sinh viên năm nhất.

  10/2021 - 09/2022

Kỹ năng & chứng chỉ

Kỹ năng văn phòng

Kỹ năng làm việc nhóm

NLNN B2

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm