#

Nguyễn Khắc Long

VNU-IS Mentoring

English Tutor tại English private tutor

33

Chương trình mentoring của Nguyễn Khắc Long

Giới thiệu bản thân

Willing to share

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  English Tutor

  English private tutor

  Work with student to improve their skills in English, prepare and correct tests.

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  International School, Vietnam National University, Hanoi / Khoa Quốc tế - ĐHQGHN logo International School, Vietnam National University, Hanoi / Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

  Automation and Informatics Engineering

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  The 31st SEAGAMES organised in Hanoi

  Volunteer

Tên giải thưởng

 • The 3rd prize of VISEF competition for Hai Duong’s students

 • The 2nd prize of science and technology innovation for Hai Duong’s teenagers

Kỹ năng & chứng chỉ

Illustrator

C programming

IELTS

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm