#

Nguyễn Thị Thanh Bình

VNU-IS Mentoring

Student tại International school-National University Vietnam

33

Chương trình mentoring của Nguyễn Thị Thanh Bình

Giới thiệu bản thân

Nguyễn Thị Thanh Bình

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Student

  International school-National University Vietnam

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Khoa quốc tế Đại học quốc gia Hà Nội

  Kế toán, phân tích và kiểm toán

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  CLB Tâm lí - trường VNUIS

  Ban nội dung

 • favicon_icon

  Ngày hội chào tân sinh viên cùng VNUIS

  Thành viên trực booth

Tên giải thưởng

 • Chứng nhận tham gia dự án "Yêu? Chưa đủ!"

Kỹ năng & chứng chỉ

B2 Aptis

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm