#

Minh Anh

Recruiter tại PRUVenture with Prudential

7

Chương trình mentoring của Minh Anh

Giới thiệu bản thân

Recruiter in PRUVenture with Prudential

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Recruiter

  PRUVenture with Prudential

  09/2021 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Financial Planner

  PRUVenture with Prudential

  05/2020 - 07/2021
 • favicon_icon

  Project Manager

  JONCKERS

  - Dec 2018 - Sep 2019 :Project Manager
  - Aug 2018 - Dec 2018: Assistant Project Coordinator

  08/2018 - 09/2019

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  National Economics University (Vietnam)

  Bachelor's degree, Business Administration in English

  08/2015 - 03/2019

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm