#

Mai Nguyen

fMENTORING

Wholesale Banking (Large Corporate South) tại HSBC

Chương trình mentoring của Mai Nguyen

Giới thiệu bản thân

SPW - Wholesale Banking Large Corporate South at HSBC

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Wholesale Banking (Large Corporate South)

  HSBC

 • favicon_icon

  Retail Banking

  UOB

 • favicon_icon

  Stock Broker

  SSI Company

 • favicon_icon

  Stock Broker

  SSI Company

 • favicon_icon

  Translator

  Matbao BPO

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor's degree, International Finance

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm