#

Nguyễn Hưng Hòa

Trưởng Ban điều hành tại Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ Trẻ

Chương trình mentoring của Nguyễn Hưng Hòa

Giới thiệu bản thân

Trở thành Chuyên gia trong lĩnh vực về Giáo
dục và Phát triển thị trường các sản phẩm
giáo dục, mang đến giá trị dành cho cộng
đồng sinh viên và Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc

 • Trưởng Ban điều hành

  Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ Trẻ

  09/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại Học Bách Khoa TPHCM

  Hệ thống Năng lượng

  Chương trình Kỹ sư Việt Pháp - Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao

  Đồ án Tốt nghiệp loại Giỏi với Đề tài Nhận dạng các loại xe

  09/2014 - 09/2020

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Khoảnh Khắc Cuộc đời HTV9 - 2019

  Khách mời chương trình Khoảnh Khắc Cuộc đời HTV9 - 2019

 • favicon_icon

  Chương trình Chuyển động 4.0 HTV9 - 2020

  Khách mời chương trình Chuyển động 4.0 HTV9 - 2020

 • favicon_icon

  chương trình Radio TRT - 2022

  Khách mời chương trình Radio TRT - 2022

 • favicon_icon

  chương trình Nhịp cầu Tương lai - Quốc học Huế - 2021, 2022

  Cố vấn chương trình Nhịp cầu Tương lai - Quốc học Huế - 2021, 2022

Kỹ năng & chứng chỉ

Chứng nhận Phân loại tính cách MBTI (TGM 2015)

Chứng nhận Kỹ năng Thuyết trình - Thuyết phục (Tâm Việt 2013)

Chứng nhận Kỹ năng Bán hàng (TGM - 2014)

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm