#

Thanh Vân Trần

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

Thạc sỹ Học viện Ngân hàng, 16 năm công tác lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, hiện nghiên cứu lĩnh vực Tâm lý học tai trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, nghiên cứu và thực hành Y học cổ truyền, các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc..

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trưởng Phòng

  Agribank

  12/2004 - 03/2020

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Học viện Ngân hàng

  Tài chính

  Thạc sỹ

  09/2009 - 05/2011

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

  Văn bằng 2

  Tâm lý học

  09/2019 - 05/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

Kỹ năng Sư phạm Tiếng Anh

Đại học sư phạm ngoại ngữ

Y học cổ truyền

Các Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc