#

Bùi Minh Dũng

Chưa có đánh giá

Quá trình học tập

  • Đại học RMIT Việt Nam

    Kinh tế và Tài Chính

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS 5.5 và PTE 53