#

Ninh Huynh

Financial Services Manager tại Enrst & Young Vietnam

Chương trình mentoring của Ninh Huynh

Giới thiệu bản thân

Chủ nhiệm bộ phận tư vấn, kiểm toán cho các doanh nghiệp tài chính (FSO) tại EY Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Financial Services Manager

  Enrst & Young Vietnam

  Chủ nhiệm bộ phận tư vấn, kiểm toán các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính (Ngân hàng - Bảo hiểm - Quỹ đầu tư)

  12/2016 - Hiện tại
 • favicon_icon

  FSO Senior

  EY Vietnam

  12/2016 - 07/2022

Quá trình học tập

 • Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Tài chính

  07/2013 - 04/2017

Kỹ năng & chứng chỉ

Tư vấn chiến lược

Phân tích / lập báo cáo tài chính

Tư vấn thiết kế quy trình vận hành doanh nghiệp

Tư vấn quản lý rủi ro

Tài chính

Kế toán - Kiểm toán

Phân tích doanh nghiệp

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm